Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

Αποτελέσματα Επιλογής-Εγγραφές (2015Β)-Φ2

E-mail Εκτύπωση PDF
Αποτελέσματα Αρχικής Επιλογής και Αίτηση Εγγραφής
Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ.(2015Β)-Φάση2

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους καταρτιζόμενους ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ, πίνακες με τις κενές θέσεις ανα ειδικότητα, προκειμένου να συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες.
Παράλληλα, θα εκδοθούν οδηγίες για τη διαδικασία αυτή, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. http://www.gslll.edu.gr/el/ και στο δικτυακό τόπο του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων http://iek-chanion.chan.sch.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων (Ταχ. Διεύθυνση: Σχολικό Συγκρότημα ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου, Προφήτης Ηλίας-Ακρωτήρι, Τ.Κ. 731 33, Χανιά Τηλ: 2821059855) και ώρες 14:00-20:00.

 

Ωράριο Λειτουργίας

E-mail Εκτύπωση PDF
Ωράριο Λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2015, η Γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χανίων, θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο και θα δέχεται κοινό κατά τις ώρες 14:00-20:00.
Κατά τις ώρες αυτές θα κατατίθενται οι κάθε είδους αιτήσεις(νέα εγγραφή, ανανέωση εγγραφής κ.τ.λ.).

 

Αποτελέσματα Επιλογής-Εγγραφές (2015Β)-Φ1

E-mail Εκτύπωση PDF
Αποτελέσματα Αρχικής Επιλογής και Αίτηση Εγγραφής
Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ.(2015Β)-Φάση1

Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2015-16, ΕΔΩ.
Τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων που αφορούν μόνο στο ΔΙΕΚ Χανίων, μπορείτε να τα βρείτε και ΕΔΩ (κάντε λήψη για καλύτερη προβολή).

ΦΑΣΗ 2-Περιγραφή Ενεργειών Επιλεγέντων Καταρτιζομένων
Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως μέχρι και την Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 14:00-20:00, στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Α) Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, και δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
B) Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους(Επιτυχόντες με Σειρά Προτίμησης:2,3, ή 4), έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν Βελτίωση θέσης, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ειδικότητα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων, βάσει μορίων.
Γ) Όσοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν υποβάλει σωστά την ηλεκτρονική αίτηση και δεν βλέπουν το όνομά τους στον κατάλογο επιτυχόντων, σημαίνει ότι είναι Επιλαχόντες καθότι δεν κατάφεραν να "πιάσουν" τη βάση μορίων των ειδικοτήτων που ζητούσαν. Υπενθυμίζουμε ότι τα κριτήρια μοριοδότησης, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ και τις βάσεις μορίων ΕΔΩ.
Δ) Μετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων των επιτυχόντων, θα ανακοινωθούν καταστάσεις για συμπλήρωση κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους και τους υποψηφίους που ζητούν βελτίωση θέσης.

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση Εγγραφής τους, βρίσκονται ΕΔΩ
Ειδικότερα για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, προς διευκόλυνσή σας, συμβουλευτείτε την αναλυτική λίστα που θα βρείτε ΕΔΩ και περιέχει κάποια επιπλέον στοιχεία που πρέπει να μας προσκομίσετε.

Τα ΔΙΕΚ θα προβούν σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

 

Ανανέωση Εγγραφής (2015Β)

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανανέωση Εγγραφής Καταρτιζομένων
Παλαιότερων Εξαμήνων

Όλοι οι καταρτιζόμενοι που συνεχίζουν την κατάρτισή τους από την προηγούμενη χρονιά (παλιοί), καλούνται να καταθέσουν στα γραφεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χανίων, αίτηση ανανέωσης εγγραφής(θα συμπληρωθεί στο Ι.Ε.Κ.), από τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 10:00-14:00.
Επιπλεόν, πρέπει να προσκομίσουν, ταυτόχρονα:

 1. Πιστοποιητκό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για άρρενες καταρτιζόμενους-έκδοση από Δήμο ή ΚΕΠ)
 2. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ) και μία φωτογραφία τατυτότητας (μόνο για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Αστικό ΚΤΕΛ)
 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ) και μία φωτογραφία τατυτότητας (μόνο για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Υπεραστικό ΚΤΕΛ)

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση PDF
Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ., η εγκύκλιος για την Πρακτική Άσκηση, που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Περιληπτικά:
Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).
Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013).
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5o εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.
Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει:

 • Αίτηση-Δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.
 • Βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών.
 • Έπίσημο έγγραφο όπου αναγράφονται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κα Αρ.Μητρώου ΙΚΑ (π.χ. απογραφικό δελτίο ΙΚΑ)
και προσερχόμενος στη Γραμματεία του ΙΕΚ, ενημερώνεται για τα περαιτέρω που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο.

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση(ο καταρτιζόμενος διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 120 ημεορμίσθια σχετικά με την ειδικότητα) ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της(ο καταρτιζόμενος διαθέτει ήδη, τουλάχιστον 40 ημεορμίσθια σχετικά με την ειδικότητα), ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
 2. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
 3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
 4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
 5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

 

Αιτήσεις για Νέες Ειδικότητες (2015Β)

E-mail Εκτύπωση PDF
Αιτήσεις Επιλογής για Νέες Ειδικότητες
Χειμερινού Εξαμήνου 2015-16(2015Β)
(Ενημέρωση 16-09-2015)
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το Xειμερινό Eξάμηνο Kατάρτισης 2015-16(2015Β), γίνεται στο σύνδεσμο https://iek.sch.gr (Ενημερωθείτε και κατόπιν πατήστε "Εισαγωγή/Τροποποίηση Αίτησης" στο επάνω-δεξιά μέρος της ιστοσελίδας).
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα, 21-09-2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Δεν θα δοθεί παράταση.
Δείτε ΕΔΩ και τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.(http://www.gslll.edu.gr)

Για διευκόλυνσή σας, σημειώνουμε ότι η διαδικασία των αιτήσεων επιλογής και οριστικής εγγραφής, αποτελείται από δύο φάσεις:

 • ΦΑΣΗ1-ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
  (η διαδικασία των αιτήσεων επιλογής που υποβάλονται τώρα)
 • ΦΑΣΗ2-ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
  (κατάθεση αίτησης εγγραφής και δικαιολογητικών στο Ι.Ε.Κ. Χανίων για όσους επιλεγούν σύμφωνα με τα μόριά τους)

ΦΑΣΗ1-Περιγραφή Ενεργειών Υποψηφίων Καταρτιζομένων
Στη φάση αυτή, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν προθεσμία ως και τη Δευτέρα, 21-09-2015, ώρα 12:00 να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση επιλογής χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στα γραφεία του ΙΕΚ Χανίων, αφότου έχουν μελετήσει προσεκτικά το έντυπο "ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ" και τα "ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-FAQ" που θα βρουν στον ιστότοπο υποβολής των αιτήσεων(πατήστε ΕΔΩ και κατόπιν στο "Εισαγωγή/Τροποποιηση Αίτησης").
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην αίτησή σας, υπολογίζεται και η μοριοδότησή για την επιλογή σας, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Η ηλεκτρονική σας αίτηση έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης-Αίτησης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και οι δηλώσεις γίνονται με ατομική ευθύνη του αιτούντος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.
Πρέπει λοιπόν, να φοντίσετε ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας σωστά και να προσέξετε ιδιαίτερα, τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που θα δηλώσετε.
Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, πατήστε ΕΔΩ
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ΔΩΡΕΑΝ, διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

ΦΑΣΗ 2-Περιγραφή Ενεργειών Επιλεγέντων Καταρτιζομένων
Οι καταχωρημένες ηλεκτρονικές αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και τα αποτελέσματα της διαδικασίας (επιλεγέντες, επιλαχόντες κ.τ.λ.) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. και του Ι.Ε.Κ. Χανίων μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της Φάσης1, δηλαδή μετά τις 21-09-2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ενημερώνονται ατομικά, αλλά μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. ή του Ι.Ε.Κ. Χανίων για την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε προθεσμίες που θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση. Υποψήφιος που δεν καταθέσει δικαιολογητικά στις καθοριζόμενες προθεσμίες, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Για το λόγο αυτό, όλοι οι υποψήφιοι, πρέπει να επισκέπτονται συχνά τις παραπάνω ιστοσελίδες για να ενημερωθούν για την έκδοση των αποτελεσμάτων, τις ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και ποια ακριβώς είναι αυτά.
Ο έλεγχος των μορίων των επιλεγέντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη Φάση1, θα γίνει με την προσκόμιση και διασταύρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στα αντίστοιχα Ι.Ε.Κ. κατά τη διαδικασία των εγγραφών της Φάσης2.
Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη Φάση2, θα εκδοθούν στους προηγούμενους ιστότοπους, μετά τη λήξη υποβολής αιτήσεων της Φάσης1.

 

Έγκριση Νέων Ειδικοτήτων 2015Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Νέες Ειδικότητες
για το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16(2015Β)

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.), οι νέες ειδικότητες για το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16(2015Β):

ΕιδικότηταΩρολόγιο
Πρόγραμμα
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - video games)ΕΔΩ
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef)ΕΔΩ
Βοηθός ΒρεφονηπιοκόμωνΕΔΩ
Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και ΜακιγιάζΕΔΩ
Στέλεχος Υπηρεσιών ΑερομεταφοράςΕΔΩ
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών ΧώρωνΕΔΩ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου(ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) ή ισοδύναμου τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης (πχ. πτυχίο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ).
Μπορείτε να δείτε τις ειδικότητες που εγκρίθηκαν για όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας,ΕΔΩ.

 

Πρακτική Άσκηση

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρακτική Άσκηση
960 Ωρών(120 Ημερομίσθια)

Ενημερώνουμε τους καταρτιζομένους που ολοκλήρωσαν το τέταρτο(Δ΄) Εξάμηνο φοίτησης, ότι δεν υπάρχει, εώς και σήμερα, κάτι νεότερο σχετικά με την έναρξη της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης των 960 ωρών (120 ημερομίσθια) του πέμπτου(Ε΄) εξαμήνου.
Μόλις υπάρξουν νεότερα, θα ενημερωθείτε άμεσα, μέσω της ιστοσελίδας μας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.3, παρ.1 της υπ’αρ.5954/23-06-014 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων («Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», ΦΕΚ1807/τ.Β΄/2014), οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, ενώ για τους σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ΄Εξάμηνο και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους (και μόνον αυτοί), να μας προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά (Λογαριασμό Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α.), εαν δεν το έχουν κάνει ήδη, προκειμένου να ελεγχθούν και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης(Β.Ε.Κ.).

 

Αποτελέσματα Επίδοσης Εξαμήνου 2015Α

E-mail Εκτύπωση PDF
Βαθμολογία Προόδου, Τελικών Εξετάσεων,
Μέσοι Όροι και Γενικοί Μέσοι Όροι
Εξαμήνου 2015Α

Ενημερωθείτε για τη Βαθμολογία Προόδου, Τελικών Εξετάσεων, τους Μέσους Όρους και τα Αποτελέσματα (& Γ.Μ.Ο.)του Εξαμήνου 2015Α.

Παρατηρήσεις:
Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν στη στήλη "Αποτέλεσμα" το χαρακτηρισμό "Ανεπιτυχώς-Επανάληψη" (και μόνο αυτοί) δε θεμελιώνουν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και πρέπει να επαναλάβουν τη φοίτηση στα αναφερόμενα μαθήματα που υστέρησαν.

Οι καταρτιζόμενοι Δ' Εξαμήνου (και μόνο αυτοί) που έχουν στη στήλη "Αποτέλεσμα" το χαρακτηρισμό "Ανεπιτυχώς-Επανάληψη" μπορούν να αιτηθούν τη δημιουργία ειδικού ταχύρρυθμου τμήματος κατάρτισης το Σεπτέμβριο, εφόσον δε λειτουργεί τμήμα αντίστοιχου εξαμήνου στο Ι.Ε.Κ. Χανίων ή σε γειτονικό Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Υπενθυμίζεται στους καταρτιζόμενους Δ' Εξαμήνου ότι προκειμένου να αποφοιτήσουν οφείλουν να πραγματοποιήσουν και το πέμπτο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης ή να προσκομίσουν τουλάχιστον 120 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητά τους, προκειμένου να απαλλαγούν πλήρως.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΙ
ΟΡΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ &
Γ.Μ.Ο.
Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου-Κινηματογράφου Α΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Ζωγραφικής Τέχνης Α΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου & Περιβάλλοντος Α΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Τμ. Β1) file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Τμ. Β2) file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Β΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Β΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Δ΄ file 
icon file 
icon file 
icon file 
icon
 

Αποτελέσματα Φοίτησης 2015Α

E-mail Εκτύπωση PDF
Αποτελέσματα Φοίτησης 2015Α

Ενημερωθείτε για τα Αποτελέσματα Φοίτησης του Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015(2015Α).

Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής.
Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ζωγραφικής Τέχνης Α΄ file 
icon
Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου-Κινηματογράφου Α΄ file 
icon
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος Α΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Β1) ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΛΟΙ
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Β2) file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Β΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Β΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Δ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Δ΄ ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΛΟΙ
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Δ΄ ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΛΟΙ
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δ΄ ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΛΟΙ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Δ΄ ΕΠΑΡΚΩΣ ΟΛΟΙ
 

Τελικές Εξετάσεις 2015Α

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2015Α

Οι Τελικές Εξετάσεις αρχίζουν την Παρασκευή, 19 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά, σε δύο βάρδιες:
1η βάρδια:16:00-18:00 και η 2η βάρδια:18:00-20:00.
Η αργοπορία στις Τελικές Εξετάσεις είναι απαράδεκτη, και ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ στην αίθουσα εξέτασης, σε όσους από τους καταρτιζόμενους έρχονται αργοπορημένοι.

Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα φοίτησης, βάσει των οποίων θα καθοριστούν (αν υπάρχουν) τα μαθήματα στα οποία υπάρχει ανεπαρκής φοίτηση και δε θεμελιώνεται δικαίωμα τελικής εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συμμετοχή στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν λήψη από ΕΔΩ για το πρότυπο θεμάτων της τελικής εξέτασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Δ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Δ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Δ΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Β΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Β΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Β1) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Β΄(Β2) file 
icon
Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου-Κινηματογράφου file 
icon
Ζωγραφική Τέχνη file 
icon
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος file 
icon
 


Σελίδα 1 από 7