Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2014Β
(Από 15-12-14 έως 19-12-14)

Ενημερωθείτε για το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με κόκκινα γράμματα απεικονίζονται οι εξτρα ώρες ανα εβδομάδα, για τις οποίες, οι περισσότεροι από εσάς έχουν ήδη ενημερωθεί.
Παρακαλώ να ενημερώνεστε από εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο, για αλλαγές και προσθήκες στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon Από 15/12 έως 19/12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon Από 15/12 έως 19/12
 

Πρόγραμμα Προόδου 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρόγραμμα Προόδου 2014Β

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Προόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
Οι Εξετάσεις Προόδου αρχίζουν τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται, την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων Προόδου, τα μαθήματα διενεργούνται κανονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon Αλλαγή στις 17-12
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α1) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄(Τμήμα Α2) file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon
 

Οδηγίες για Εκπαιδευτές

E-mail Εκτύπωση PDF
Οδηγίες προς Εκπαιδευτές
για τις Εξετάσεις Προόδου

Όλοι οι εκπαιδευτές, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Φόρμα Θεμάτων που θα βρούν ΕΔΩ.
Οποιουδήποτε άλλου είδους φόρμα δεν είναι αποδεκτή, τα θέματα δεν θα αναπαράγονται και θα επιστρέφονται στον εκπαιδευτή.
Τα θέματα πρέπει να είναι οπωσδήποτε, δακτυλογραφημένα (όχι χειρόγραφα) και να κατατίθενται νωρίς στη Γραμματεία ώστε να ειναι εφικτή η έγκαιρη φωτοτύπησή τους.
Τα φωτοαντίγραφα, μαζί με τα φύλλα απάντησης και την κενή κατάσταση βαθμολογίας, τοποθετούνται σε φάκελο που παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία.

Αναφορικά με τις Εξετάσεις Προόδου ισχύουν τα εξής(ΦΕΚ1807/τ.Β΄/02.07.2014, Αρ.18), τα οποία και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά:

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου ανά μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
 2. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
 3. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 4. Η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες.
 5. Tα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 6. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΙΕΚ.
 7. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
 8. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.
 9. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων,
 10. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προς διόρθωση.
 11. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία(κλίμακα από 1 έως 10, χωρίς δεκαδικά) του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.
 12. Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
 13. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 14. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

 

Αργίες Νοεμβρίου 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
Ημέρες Αργίας

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας, ότι δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα:

 • τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, λόγω της 41ης Επετείου του Πολυτεχνείου.
 • την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014, λόγω της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ημέρα τοπικής αργίας για την πόλη μας.
 

Όρια Απουσιών

E-mail Εκτύπωση PDF
Όρια Απουσιών

Τα γενικά όρια απουσιών, αναφέρονται ΕΔΩ
Τα όρια απουσιών (15%) ανά Ειδικότητα και Εξάμηνο, αναφέρονται παρακάτω.
Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί με τις απουσίες που δικαιούστε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΡΙΟ
ΑΠΟΥΣΙΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon file 
icon
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon file 
icon
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Γ΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Α΄ file 
icon file 
icon
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Γ΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ file 
icon file 
icon
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Γ΄ file 
icon file 
icon
 

Εξετάσεις Πιστοποίησης 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 

Εξεταστικά Κέντρα

E-mail Εκτύπωση PDF
Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους
για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014

Πατήστε ΕΔΩ προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.

 

Οδηγοί Κατάρτισης 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Ειδικότητες Εξαμήνου 2014Β

Ενημερωθείτε για τις Ειδικότητες, και τους Οδηγούς Κατάρτισης των παλιών, αντιστοιχισμένων ειδικοτήτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015(2014Β).
Οι παρακάτω Οδηγοί Κατάρτισης αντλήθηκαν από ΕΔΩ
Τις Ερωτήσεις(Θέματα) Πανελληνίων Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ΄ file 
icon file 
icon Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ file 
icon file 
icon Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄ file 
icon file 
icon Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Γ΄ file 
icon file 
icon Ειδικός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας
Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού Α΄& Γ΄ file 
icon file 
icon Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου/td> Α΄& Γ΄ file 
icon file 
icon file 
icon 1)Ειδικός Μχανογραφημένου Λογιστηρίου, 2)Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef) Β΄ & Γ΄ file 
icon file 
icon Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ & Γ΄ file 
icon file 
icon Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών

 

Προσλήψεις Εκπαιδευτών 2014Β

E-mail Εκτύπωση PDF
Προσλήψεις Εκπαιδευτών
Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15(2014Β)

Ανακονώνονται οι Πίνακες Ανάθεσης Μαθημάτων(Προσλήψεις) Εκπαιδευτών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15(2014Β).
Για τους Πίνακες Ανάθεσης ανά Εκπαιδευτή, δείτε ΕΔΩ
Για τους Πίνακες Ανάθεσης ανά Ειδικότητα, δείτε ΕΔΩ
Σημείωση: Όπου υπάρχει ένδειξη "2-Τμήματα", σημαίνει ότι το αντίστοιχο μάθημα ανατίθεται και στα δύο Τμήματα της συγκεκριμένης Ειδικότητας Α΄ Εξαμήνου.

Όλοι οι προσληφθέντες Εκπαιδευτές, καλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων.

Η Κατάρτιση ξεκινάει αύριο, Τρίτη, 14 Οκτωβρίου και ώρα 15:30. Παρακαλείστε για την έγκαιρη προετοιμασία του μαθήματός σας, καθώς το (προσωρινό) Πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, πιθανότατα να σας ανακοινώνεται λίγες ώρες πριν την έναρξη της Κατάρτισης.

 

Στοιχεία Καταρτιζομένων-Έναρξη Μαθημάτων

E-mail Εκτύπωση PDF
Στοιχεία Τελικής επιλογής Καταρτιζομένων για το Εξάμηνο 2014Β - Έναρξη Μαθημάτων

Η διαδικασία επιλογής Καταρτιζομένων για το Εξάμηνο 2014Β έχει ολοκληρωθεί.Τα στοιχεία αυτών που έχουν επιλεγεί ανά ειδικότητα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

Όλοι ανεξαιρέτως οι Καταρτιζόμενοι (νέοι αλλά και παλαιότερων εξαμήνων) να βρίσκονται τη Δευτέρα 13/10/2014 και ώρα 16:30 στο ΙΕΚ Χανίων για ενημέρωση . Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από Τρίτη 14/10/2014.

Όσοι καταρτιζόμενοι, είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ (ECDL,ICT,ACTA κ.λ.π) αλλά και πιστοποιητικού ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Lower (Β2) να τα προσκομίσουν.

Επίσης, όσοι δικαιούνται δελτίο για μετακίνηση με αστικό ή/και υπεραστικό λεωφορείο, να προσκομίσουν μία ή/και δύο φωτογραφίες ταυτότητας(μία για αστικό και μία για υπεραστικό λεωφορείο). Όσοι δικαιούνται μετακίνησης με υπεραστικό λεωφορείο, και μόνο αυτοί, να προσκομίσουν και βεβαίωση τόπου μόνιμης διαμονής-κατοικίας(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ ιδίου ή γονέων).

 

Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών

E-mail Εκτύπωση PDF
Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτών
Έτους Κατάρτισης 2014-15

Ανακοινώνονται οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης ωρομισθίων Εκπαιδευτών, ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτή, για το Έτος Κατάρτισης 2014-15.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Υποβλήθηκαν συνολικά, 242 ηλεκτρονικές αιτήσεις και προσκομίστηκαν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων, 191 φάκελοι δικαιολογητικών.
Όσοι υποψήφιοι Εκπαιδευτές δεν κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων, έχουν τεθεί εκτός Πινάκων.

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, εντός τριών εργάσιμων ημερών, στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με καταληκτική ημερομηνία, την Τετάρτη, 08-10-2014.

Όσοι περιλαμβάνονται στους Πίνακες, να συμπληρώσουν τη διαθεσιμότητά τους σε ημέρες και ώρες ΕΔΩ και τα μαθήματα που επιθυμούν να τους ανατεθούν, ΕΔΩ, έως την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, και ώρα 24:00, το αργότερο.
Η δήλωση συγκεκριμένων ωρών και μαθημάτων, δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
Όσοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15(2014Β), πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρουν ΕΔΩ.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για όσους από τους Εκπαιδευτές των παραπάνω Πινάκων κατάταξης, προσληφθούν, θα ανακοινωθούν ως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου.

Σημείωση:Εαν παρατηρήσετε πρόβλημα στη συμπλήρωση του πίνακα διαθεσιμότητάς σας σε ημέρες και ώρες, συμπληρώστε τα σχετικά στο πεδίο των Παρατηρήσεων.

 


Σελίδα 1 από 7